מזכירות היישוב
האירוע:
מזכירות היישוב
מזכירות הוועד המקומי
1/1/1933
ימים:
מחיר: 1 ש"ח