בית-העם
האירוע:
בית-העם
מרכז הפעילות של הכפר
ימים:
מחיר: 1 ש"ח